Kategori: Håravfall

  • Anledningar för hårtransplantation

    Män löper större risk än kvinnor att drabbas av håravfall, och den vanligaste formen av håravfall bland män är det som kallas för manligt håravfall. Det är dock även vanligt bland kvinnor att håret tunnas ut eller faller av. Anledningarna till håravfallet kan vara allt från ett tillfälligt underskott av en viss vitamin till ett […]