Rätt ambassadör

Rätt ambassadör

Inom marknadsföring har det kommit en rad nya tekniker för att nå ut till publiken. Det som tidigare varit en fråga om annonsering och reklamfilmer, har nu kommit att bli en personligare form av reklam. Att jobba med det som kallas influencer marketing har blivit en trend i mediesverige. Allt fler vill synas genom personer som redan har en målgrupp och en bra relation till ett större antal konsumenter. En tydlig indikation på hur väl detta fungerar är till exempel de ”youtubers” som dagligen postar klipp från sin vardag. Med ett stort antal följare kan man nå ut med en rad olika budskap. Det handlar inte bara om att sälja produkter utan också om att sprida budskap om tjänster, event eller någonting annat.

Utifrån verksamheten

De studier som gjorts inom influencer marketingvisar tydligt att det inte är perfektion som har företräde. Istället vill man få en naturlig kanal som känns solid och robust. Därför blir valet av partners någonting som kan resultera i framgång eller katastrof. Nu skall man inte dra exemplet om youtube för långt. Detta är bara ett av många sätt man kan jobba med influencer marketing. Det som är poängen här är att man jobbar med personer vars inflytande är befäst sedan tidigare. För många företag är detta någonting som helt och hållet dominerar budgeten för marknadsföring.

Det finns några saker man bör tänka på när man jobbar med denna och andra sorters marknadsföring. Dels är det avtalsskrivning. Utan bra och solida avtal kan man snabbt hamna i kontroverser vilka äventyrar hela projektet med influencer marketing. Vidare bör man vara noga i jakten efter samarbeten för att hitta en relevans och en koppling som känns naturlig. Detta är en av fundamenten inom influencer marketing och någonting man inte kan ta för lätt på om man vill se effekt. I dagsläget finns det åtskillig information om hur man kan bygga upp en kampanj genom denna sorts synlighet och exponering. Det finns även företag som konsulterar i frågan. Här finns en hel del bra information om influencer marketing och annat som rör marknadsföring och synlighet på nätet och i vardagen.


Publicerat

i

av

Etiketter: