En bra moderator är opartisk och håller igång diskussionen

En paneldiskussion är ett utmärkt sätt att dela med sig av information, utbyta idéer och föra samman flera olika perspektiv på ett visst ämne. Men för att diskussionen ska vara effektiv och verkligen ge något är det viktigt att man har en duktig moderator. En sådan kan nämligen hantera diskussionens flöde på ett sådant sätt att deltagarna i diskussionen håller sig på banan och att alla har en likvärdig möjlighet att uttrycka sin åsikt.

En moderator ska hålla sig opartisk i en paneldiskussion

Det finns flera skäl till att en skicklig moderator är väldigt viktig för en givande paneldiskussion. Till exempel har denne till uppgift att:

  • Hålla igång diskussionen inom de givna ramarna. Den person som håller i paneldiskussionen har till uppgift att hålla igång diskussionen. Samtidigt är det också viktigt att deltagarna håller sig inom de givna ramarna och inte svävar alltför långt utanför dessa. Det är även viktigt att alla de olika paneldeltagarna har samma möjlighet att tala och att bidra till diskussionen. Därigenom förhindras att diskussionen spårar ur, hamnar alltför långt bort från det givna ämnet eller domineras av ett fåtal panelmedlemmar.
  • Hålla sig opartisk. Den moderator som leder paneldiskussionen har även till uppgift att hålla sig opartisk. Han eller hon bör inte ta någon av sidorna i diskussionen eller föredra den ena medlemmen i panelen framför den andra. Istället är det viktigt med objektivitet och opartiskhet för att diskussionen ska kunna fortskrida på ett rättvist sätt. Alla de olika deltagarna i panelen bör få uttrycka sin åsikt utan att riskera att dömas. Detta är viktigt för att diskussionen ska vara givande och respektfull samt för att den ska kunna ge värdefulla insikter och perspektiv.
  • Uppmuntra en respektfull och givande diskussion. Som vi just har varit inne på är det viktigt att paneldiskussionen är givande och att de olika paneldeltagarna agerar på ett respektfullt sätt gentemot varandra. Därför behövs en skicklig person som kan säkerställa att så faktiskt är fallet. Om en viss paneldeltagare blir alltför aggressiv eller störande är det viktigt att diskussionen förs tillbaka till en vettig punkt. Detta för att förhindra att diskussionen spårar ur fullständigt.

Publicerat

i

av

Etiketter: