Då kan du vara i behov av att hyra socionomer

Det finns många tillfällen och situationer där du kan vara i behov av att hyra socionomer under en kortare eller längre tid. Det kan till exempel handla om tillfälliga arbetstoppar där den ordinarie personalen inte har möjlighet att bidra mer. Att hyra istället för att anställa på ett mer traditionellt sätt har många fördelar. Istället för att ha en anställningsprocess för att finna den eller de personer som verksamheten är i behov av kan du hyra efterfrågad personalgrupp.

Fördelar med att hyra socionomer

Det finns många olika fördelar med att hyra socionomer. Dessa är bland annat att du kan få:

 • Kompetent och specialiserad personal
  Oavsett vilket behov som just din verksamhet har, kommer du att få kompetenta och i vissa fall specialiserade socionomer. Det finns möjlighet att hyra konsulter för uppdrag inom socialtjänsten som socialsekreterare, handläggare, arbetsledare och även chefer. Det sker också en omfattande och noggrann rekryteringsprocess så att alla socionomer har rätt kompetens och passar för uthyrning till olika verksamheter.
 • Rätt konsult
  Du får en lämplig och matchande konsult som passar just din verksamhet. Genom detta kan både din personal, arbetsmiljön och hela verksamheten få den hjälp som du är i behov av.
 • Snabb hjälp
  Det är många gånger viktigt få snabb hjälp när man ska hyra socionomer. Det är nu som du och din verksamhet behöver hjälp, inte om några månader när en anställningsprocess är klar. Genom att hyra konsulter kan du också få en person som kan gå rakt in i verksamheten och arbetsuppgifterna utan någon större startsträcka.
 • Långsiktig relation
  Tanken är att skapa en långsiktig relation där du ska kunna känna att du kan ta in konsulter när du är i behov av det. Det sker alltid löpande uppföljningar och en kontakt efter utfört uppdrag för att säkerställa att du som kund är nöjd med socionomen.

Som du nu har läst finns det flera fördelar med att ta in socionomkonsulter istället för att genomföra en hel anställningsprocess. Det är även flexibelt och tidssparande för din verksamhet. Det är fördelar som är av vikt för en välfungerande arbetsplats.


Publicerat

i

av

Etiketter: