Assistansanordnare i Västsverige

När det gäller personlig assistans finns det en hel del frågetecken för den som inte är insatt. Vad som dock är fullt observerbart är att antalet assistansanordnare blivit allt fler i antal. Dessa företag jobbar med att hitta personliga assistenter vilkas tjänster kan erbjudas till de som är i behov. För att gå till botten med vad assistansanordnare gör och vad för funktion de fyller på en ständig marknad, behöver vi titta på LSS. Det stöd som nu finns att ansöka om utgår ifrån individens behov. Detta är vad allt handlar om och det görs ordentliga utvärderingar för att se vem som skall beviljas ett stöd i form av personlig assistans. För den som har problem med sin vardag och som behöver hjälp för att sörja för egen person, kan personlig assistans utifrån LSS beviljas. Vad detta innebär är att brukaren får ersättning som täcker kostnaderna för att anlita assistansanordnare eller personliga assistenter. Hur brukaren väljer att göra för att få tag i personerna som kan jobba med assistans varierar.

Vad assistansanordnare i Västsverige och övriga områden gör, är att de erbjuder hantering av ärendet. Allt ifrån personalfrågor till löner, annonser och rekrytering går genom dessa verksamheter. Brukaren debiteras därefter för de tjänster som utförs. Hela kostnaden skall kunna täckas av den ersättning som beviljats.

Välja assistansanordnare eller inte

För den som inte önskar överlämna hanteringen till en assistansanordnare i Västsverige finns även alternativet att jobba tillsammans med ett kooperativ. På så vis har man en egen gemensam hantering där man hjälps åt för att effektivt få tillgång till de tjänster som krävs. Vidare kan man ta beslutet att själv stå för alla dessa uppgifter. Som brukare kan man då rekrytera fritt efter eket tycke och betala ut löner enligt avtal.

Den som har fått beviljat stöd för personlig assistans har en begränsad summa att röra sig med för personliga assistenter. Detta stöd kan dock öka i de fall assistans krävs under natten eller vid obekväma tider. Grundtanken är att man skall klara av att hålla sig med de assistenter som krävs oavsett hur behovet ser ut. Genom att välja assistansanordnare kan man slippa en hel del göromål som annars hamnar på ens bord. För vissa är detta en smidig lösning som gör att man kan effektivisera tillvaron och slippa hantera administration. Andra känner avkoppling i att själva föra sin egen talan.


Publicerat

i

av

Etiketter: