Arvsskifte

Arvsskifte

Vad är ett arvsskifte? Ett arvsskifte är en komplicerad process som äger rum när ett dödsbo ska delas upp mellan olika parter. Det kan enkelt förklaras som en förändring av arvet, men egentligen är ett arvsskifte mycket mer invecklat än så. När en person avlider tillfaller alla ägodelar denna person haft under sin tid i livet till nya ägare. Beroende på om den avlidne författat ett testamente eller haft en make eller maka delas arvet upp på olika sätt.

Hur fungerar ett arvsskifte?

När en partner, släkting eller god vän går bort blir allt det som denna person lämnar efter sig vid bortgången ett så kallat dödsbo. Ett dödsbo ses som en juridisk person fram tills att alla delägande parter har skrivit under en bouppteckning. Först då kan dödsboet delas upp i ett arvsskifte mellan alla aktörer i frågan. För det mesta är delägarna:

  • Make eller Maka
  • Bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn i ett rakt nedstigande led
  • Eventuella personer som har inkluderats i den avlidnes testamente
  • Förekommande särkullbarn, det vill säga barn från tidigare äktenskap

Dessa aktörer får tillsammans göra upp om dödsboet. För att barnbarnen ska ha tillgång till arvet krävs det att föräldrarna också har avlidit. Det är upp till alla delägare att komma överens om hur arvet ska delas upp när ett arvskiftesavtal ska undertecknas. Det är en känslig fråga som måste tas på allvar, alla delägares åsikter måste respekteras och även de eventuella önskemål den avlidne har bekräftat i sitt testamente. Kvarlåtenskapen ska delas upp mellan alla parter och de får fritt göra upp till vem som vad ska tillfalla, förutsatt att ingenting annat har testamenterats på individnivå. Har en bil till exempel blivit testamenterad till ett barnbarn så ska detta fordon gå direkt till barnbarnet och får inte räknas in i arvsskiftet.

I arvskifteshandlindlingen dokumenterar alla dödsboets delägare vad som finns att ärva efter att eventuella skulder från den avliden är betalda samt delar upp det som listats emellan sig. För att undvika konflikter inom familjen kan man anställa en jurist eller en annan utomstående part för att hjälpa till att skriva arvskifteshandlingen.


Publicerat

i

av

Etiketter: