Advisor fondförvaltning imponerar

En hel del finns att säga om pensionssystemen och det är få som inte har någon åsikt i frågan. Dels är det flera som känner oro för hur den egna pensionen kommer att se ut, men det finns också en vilja att hitta bra sätt att öka inkomsten efter att man slutat jobba. Ett sätt som allt fler börjat titta närmare på är hur man kan investera sin premiepension och Advisor fondförvaltning med flera slåss om att få bäst avkastning. Den som inte gör ett aktivt val och tar in en fondförvaltare för sin premiepension hamnar i ett statligt alternativ som förvisso kan anses hålla en stabil kurva, men som inte bjuder på några större möjligheter till bra vinst.

Advisor PPM har under ett antal år visat att de kan det mesta inom fondförvaltning. De har ett resultat som är klart över genomsnittet år efter år. För den som inte vill oroa sig allt för mycket över ekonomi i framtiden kan det vara bra att tidigt gå in och satsa där det finns vinst! Nu skall man vara medveten om att det finns en rad risker som kommer med en aggressiv fondplacering, men det är ytterligare en orsak till varför Advisor PPM och andra kunnat komma in i spelet. Det handlar kort och gott om att man vill sprida risker på ett effektivt sätt utan att minska allt för mycket på chanserna som innebär stor avkastning.

Utifrån sparare

När man skall sätta upp en fondförvaltning handlar allt om vem spararen är. Ifall du har en stabil inkomst och är ganska ung, eller i vilket fall under 50 år, kan du hantera en större risk än om du är 62. Skulle någonting gå fel eller om det skulle bli en nedåt-kurva, hinner du göra en hel del som kompenserar och kanske till och med innebär en fördel. Trenderna rör sig kontinuerligt och om du har tid att ha is i magen går det att vänta ut stormen. Sådant du förvärvat eller köpt in dig i, kan komma tillbaks på fötter och därmed öka drastiskt.

Det alternativ som av flertalet anses som det säkra, är att satsa i räntefonder. Mer om fonder och hur man kan välja går att läsa i en artikel om Advisor och pension överlag i Sverige.


Publicerat

i

av

Etiketter: